Missing image

התחזית מיום ראשון 08/01/17 ועד יום שבת 14/01/17 לאזור אצבע הגליל בלבד

                                    

יום ראשון :  הערב והלילה מעונן חלקית הטמפ' ירדו, בערב יחל לרדת גשם מקומי אשר מהחצי השני של הלילה יתחזק וילווה בסופות רעמים וברד. שלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן מעל 1000 מטר. ינשבו רוחות דרומיות עד דרומיות מערביות 5-20 קמ"ש בעמק ובהרים עד 40 קמ"ש.

יום שני : גשמים לפרקים מלווים סופות רעמים וברד ירדו במשך היום, הגשם ייחלש בערב, ומהחצי השני של הלילה הגשם צפוי להיפסק. שלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן מעל 950 מטר, שלג מעורב בגשם או שלג נקי באוויר ירד ללא היערמות בשעות הבוקר מעל גובה 850 מטר. ינשבו רוחות דרומיות מערביות 5-25 קמ"ש בעמק, ובהרים 15-40 קמ"ש עם אפשרות למשבים עד 50 קמ"ש, אחה"צ הרוחות יחלשו ובלילה יחוגו למזרחיות קלות.

יום שלישי : מעונן חלקית בעננות נמוכה בבוקר ובמשך היום בעננות בגובה רב, בבוקר קר מאוד, הטמפ' מעט יעלו במשך היום. ינשבו רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות בעמק 0-15 קמ"ש ובהרים 10-35 קמ"ש, בערב הרוחות יחלשו מאוד ויעשה בהיר עם חשש לקרה.

יום רביעי : בבוקר בהיר וחשש לקרה, במשך היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' מעט יעלו. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש. משעות אחה"צ המאוחרות יגיע גל של עננות בגובה רב.

יום חמישי : מעונן חלקית עם מעט עננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש. בערב יעשה יותר מעונן ומהחצי השני של הלילה יתכן גשם מקומי.

תשקיף לימים הבאים :

יום שישי : בבוקר עדיין יתכנו שאריות גשם, במשך היום יעשה מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו.

יום שבת : מעונן בעננות בגובה רב, הטמפ' יעלו עוד.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי