Missing image

התחזית מיום רביעי 04/01/17 ועד יום שלישי 10/01/17 לאזור אצבע הגליל בלבד

                               

יום רביעי : הערב והלילה מעונן חלקית וללא גשם. הרוח משתנית 0-5 קמ"ש.

יום חמישי : בבוקר מעונן חלקית בעננות נמוכה, לקראת צהריים העננות הנמוכה תתפנה ובמקומה יגיע גל של עננות בגבוה רב. הטמפ' יעלו. הרוח במשך היום מזרחית עד דרומית מזרחית 0-10 קמ"ש ומשעות הערב אל תוך הלילה הרוח תתחזק בעיקר בהרים 25-45 קמ"ש, ובעמק 15-30 קמ"ש.

יום שישי : בהיר , הטמפ' יעלו עוד ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה, בבוקר ועד שעות אחה"צ ינשבו רוחות מזרחיות עד דרומית מזרחיות בהרים 35-60 קמ"ש ובעמק 20-40 קמ"ש, הרוח משעות הערב תיחלש בהדרגה אל תוך הערב והלילה.

שבת : במשך היום בהיר, אחה"צ/לקראת ערב יעשה מעונן חלקית בעננות נמוכה ומהחצי השני של הלילה יתכנו טפטופים, בבוקר תנשב רוח דרומית עד דרומית מערבית 5-15 קמ"ש ולקראת צהריים הרוח תתחזק מכיוון עיקרי דרומי מערבי 15-35 קמ"ש, הטמפ' ירדו, לקראת צהריים צפוי להגיע גל של אובך.

יום ראשון :  עד שעות אחה"צ מעונן חלקית עד מעונן ויתכנו וגשמים מקומיים ירדו מדי פעם, עדיין יתכן אובך, לקראת ערב הגשם יחל להתחזק ובערב יחלו לרדת ממטרים לפרקים מלווים סופות רעמים וברד, בחרמון ירד  שלג, ובלילה גם בצפון רמת הגולן ובהרים שגובהם מעל 900 מטר, בחצי השני של הלילה ועד בוקר יום שני סיכוי לשלג קל נקי או מעורב בגשם בהרים שגובהם מעל 750 מטר. ינשבו רוחות דרום מערביות חזקות 25-50 קמ"ש. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויעשה קר מהרגיל לעונה

תשקיף לימים הבאים :

יום שני : ממטרים לפרקים מלווים סופות רעמים וברד, שלג בחרמון ובצפון רמת הגולן. הגשמים צפויים להיפסק בחצי השני של הלילה. יהיה קר מאוד.

יום שלישי : עד שעות אחה"צ מעונן חלקית וללא גשם, בבוקר סיכוי לקרה, לקראת הערב העננות תתרבה ויעשה גשום עם שלג בחרמון ובצפון רמת הגולן.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי