Missing image

התחזית מיום שלישי 03/01/17 ועד יום שני 09/01/17 לאזור אצבע הגליל בלבד

 

יום שלישי : הערב יוסיפו לרדת מדי פעם גשמים מקומיים עם הפוגות גדולות, מהחצי השני של הלילה הגשם יפסק. הרוח משתנית 0-5 קמ"ש.

יום רביעי : מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי יחל לרדת בבוקר והוא ימשך עד שעות אחה"צ המאוחרות/תחילת הערב ואז יפסק. הטמפ' מעט יעלו. הרוח משתנית 0-5 קמ"ש.

יום חמישי : בבוקר מעונן חלקית בעננות נמוכה, לקראת צהריים העננות הנמוכה תתפנה ובמקומה יגיע גל של עננות בגבוה רב. הטמפ' יעלו. הרוח במשך היום מזרחית עד דרומית מזרחית 0-10 קמ"ש ומשעות אחה"צ אל תוך הערב והלילה הרוח תתחזק בעיקר בהרים 25-50 קמ"ש, ובעמק 15-35 קמ"ש.

יום שישי : בהיר , הטמפ' יעלו עוד ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה, בבוקר ועד שעות הצהריים ינשבו רוחות מזרחיות עד דרומית מזרחיות בהרים 35-60 קמ"ש ובעמק 20-40 קמ"ש, הרוח משעות אחה"צ תיחלש בהדרגה אל תוך הערב והלילה.

שבת : במשך היום בהיר, תנשב רוח דרומית מערבית 10-25 קמ"ש, בהרים מעט יותר חזקה, הטמפ' ירדו, לקראת צהריים צפוי להגיע גל של אובך. לקראת ערב העננות תתרבה ומשעות הערב קיים סיכוי לא גדול לטפטופים אל תוך הלילה. הטמפ' ירדו במשך היום

יום ראשון :  עד הצהריים מעונן חלקית ויתכנו טפטופים/גשמים מקומיים קלים, עדיין יתכן אובך, אחה"צ הגשם יחל לרדת לפרקים הטמפ' ירדו ירידה ניכרת, הרוח דרומית מערבית 10-45 קמ"ש, בחרמון יחל לרדת שלג, בערב יחל לרדת שלג גם בצפון רמת הגולן ומשעות הלילה הגשם יתחזק עוד וירדו ממטרים עזים מלווים סופות רעמים וברד, יש חשש להצפות, בחרמון ובצפון רמת הגולן שלג כבד, שלג יחל לרדת בהרים שגובהם מעל 750 מטר.

יום שני : ממטרים עזים יוסיפו לרדת לפרקים מלווים בסופות רעמים וברד, חשש כבד מאוד להצפות במקומות הנמוכים, הטמפ' ירדו עוד, שלג כבד ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן ובהרים מעל 850 מטר, שלג ירד גם  בהרים שגובהם מעל 600 מטר בעיקר משעות הערב אל תוך הלילה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי