Missing image

התחזית מיום שישי 30/12/16 ועד יום חמישי 06/01/17 לאזור אצבע הגליל בלבד

                     

יום שישי : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' סך הכול ללא שינוי ניכר, הרוח משתנית 0-10 קמ"ש .

יום שבת : לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מדי פעם אשר ימשכו במשך היום, אחה"צ הגשמים צפויים להיחלש ולרדת באופן יותר מקומי, בערב תהיה עוד היחלשות והגשם צפוי להיות קל, ובלילה הגשמים צפויים להיפסק. הטמפ' ירדו. בחרמון ירד שלג, ויתכן גם בצפון רמת הגולן. הרוח דרומית מערבית עד מערבית 5-20 קמ"ש.

יום ראשון :  מעונן חלקית עד בהיר וללא גשם, הטמפ' מעט יעלו. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

יום שני : מעונן חלקית עד מעונן, לקראת צהריים יחלו לרדת גשמים מדי פעם , הטמפ' ירדו מעט, בחרמון ירד שלג ויתכן אף בצפון רמת הגולן. הגשמים לא צפויים להיות חזקים, ברוב הזמן הם צפויים להיות קלים. הרוח דרומית מערבית עד מערבית 0-20 קמ"ש.

יום שלישי : מעונן חלקית עד מעונן וגשמים קלים יוסיפו לרדת עד לשעות הצהריים/אחה"צ המוקדמות ואז יפסקו. הטמפ' מעט יעלו. בחרמון ירד שלג קל. הרוח מערבית 0-15 קמ"ש.

יום רביעי : לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מדי פעם, יתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בבוקר, במשך היום הגשם שירד יהיה בעיקר קל, הוא יוסיף לרדת עד הלילה ואז יפסק. הטמפ' מעט ירדו. הרוח מערבית 0-15 קמ"ש. בחרמון צפוי שלג.

יום חמישי : בבוקר מעונן חלקית, לקראת צהריים יעשה יותר מעונן ואחה"צ יחלו לרדת גשמים קלים מדי פעם עד הלילה ואז הם יפסקו. הטמפ' יעלו מעט. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי