Missing image

התחזית מיום שלישי 27/12/16 ועד יום שני 03/01/17 לאזור אצבע הגליל בלבד

                              

יום שלישי : אחה"צ והערב – גשום לפרקים, הגשם במשך אחה"צ והערב ייחלש ויעשה יותר מקומי וקל ובלילה הוא יפסק לחלוטין. שלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן. הרוח דרומית מערבית 0-15 קמ"ש.

יום רביעי : בבוקר קר ומעונן חלקית עד בהיר , במשך היום בהיר עד מעונן חלקית. הרוח במשך היום משתנית 0-10 קמ"ש , אחה"צ ובשעות הערב והלילה הרוח תתחזק לדרומית מזרחית עד דרומית 10-25 קמ"ש. הטמפ' יעלו.

יום חמישי : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, לקראת צהריים העננות תתרבה ומשעות אחה"צ המוקדמות גשם יחל לרדת, הגשם יוסיף לרדת מדי פעם עד שעות הלילה תוך כדי היחלשות ומעבר לגשם מקומי וקל, מהחצי השני של הלילה הגשם צפוי להיפסק. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח דרומית עד דרומית מערבית 0-15 קמ"ש.

יום שישי : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' סך הכול ללא שינוי ניכר, משעות אחה"צ המאוחרות תתרבה העננות ובערב יחלו לרדת גשמים אשר יתחזקו בלילה, בחרמון ירד שלג וגם בצפון רמת הגולן. הרוח דרומית עד דרומית מערבית 10-35 קמ"ש. בשעות אחה"צ יתכן אובך קל.

יום שבת : גשום לפרקים, יתכנו סופות רעמים יחידות וברד, שלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן , ובהרים שגובהם מעל 950 מטר. הרוח דרומית מערבית עד מערבית 10-25 קמ"ש. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויהיה קר מאוד.

יום ראשון :  גשום לפרקים, הגשם יהיה מלווה בסופות רעמים יחידות וברד. בחרמון ובצפון רמת הגולן ירד שלג. הרוח דרומית מערבית עד מערבית 5-20 קמ"ש. הטמפ' ללא שינוי ניכר וקר.

יום שני : בבוקר גשום לפרקים עם שלג בחרמון ובצפון רמת הגולן וסיכוי לשלג גם בהרי נפתלי ובגולן, בהרים מעל 750 מטר, במשך היום הגשם יחל להיחלש, השלג יחל לרדת רק בחרמון, אחה"צ הגשם יעשה מקומי ובערב הוא יפסק. יעשה מעונן חלקית עד בהיר וקר מאוד. הרוח צפונית מערבית 5-25 קמ"ש. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי