Missing image

התחזית מיום שבת 24/12/16 ועד יום שישי 29/12/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                                     

שבת : הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן , לקראת ערב יחלו לרדת טפטופים/גשמים מקומיים קלים ברובם, במהלך הלילה הגשם יתחזק וירד לפרקים. שלג ירד בחרמון. הרוח משתנית 0-20 קמ"ש.

יום ראשון : מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם לפרקים עד שעות אחה"צ , אז הגשם צפוי להיחלש ולרדת באופן מקומי. הטמפ' ירדו. שלג ירד בחרמון. הרוח דרומית מערבית עד מערבית 10-30 קמ"ש.

יום שני : במשך היום מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד מדי פעם עד לקראת הערב, בשעות הערב הפוגה, לקראת חצות/אחר חצות יחלו לרדת ממטרים לפרקים מלווים סופות רעמים וברד. בחרמון ירד שלג. הרוח דרומית עד דרומית מערבית 10-30 קמ"ש ולקראת חצות תתחזק 20-45 קמ"ש. הטמפ' מעט יעלו.

יום שלישי : בבוקר ממטרים לפרקים מלווים סופות רעמים וברד, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות הגשם ייחלש וירד מדי פעם עד הלילה ואז יפסק. הטמפ' ירדו, בחרמון ירד שלג ומשעות הצהריים ירד שלג גם בצפון רמת הגולן. הרוח דרומית מערבית 20-40 קמ"ש.

יום רביעי : בהיר עד מעונן חלקית ובבוקר קר. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש. הטמפ' מעט יעלו. מהחצי השני של הלילה העננות תתרבה וממטרים יחלו לרדת מלווים סופות רעמים. הרוח תתחזק.

יום חמישי : בבוקר ירדו ממטרים לפרקים מלווים סופות רעמים וברד, במשך היום הגשם ייחלש וירד גשם מקומי מדי פעם, בלילה הגשם יפסק. הטמפ' ללא שינוי ניכר, בחרמון ירד שלג. הרוח בבוקר דרומית מערבית 20-40 קמ"ש ובמשך היום תיחלש.

יום שישי : בבוקר מעונן חלקית, במשך היום יעשה מעונן חלקית עד מעונן ואחה"צ יחל לרדת גשם לפרקים, הטמפ' ירדו. בחרמון ירד שלג ומשעות הלילה יתכן שלג גם בפסגות הרי הגליל והגולן.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי