Missing image

התחזית מיום חמישי 22/12/16 ועד יום רביעי 27/12/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                         

יום חמישי : הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית וקר. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית 0-15 קמ"ש.

יום שישי : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית וקר, במשך היום עד הצהריים בהיר עד מעונן חלקית, אחה"צ יעשה מעונן חלקית וסיכוי של 30% לטפטופים/גשם מקומי קל עד שעות הערב, בערב ובלילה מעונן חלקית עד בהיר וללא גשם.

שבת : מהבוקר ועד שעות הצהריים/אחה"צ המוקדמות יהיה מעונן חלקית וללא גשם, משעות אחה"צ יעשה מעונן חלקית עד מעונן ולקראת הערב גשם מקומי יחל לרדת אשר בערב/לילה יתחזק וירד לפרקים. הטמפ' מעט ירדו. הרוח משתנית  עד אחה"צ 0-15 קמ"ש ואחה"צ הרוח תחוג לדרומית מערבית 10-30 קמ"ש. שלג ירד בחרמון.

יום ראשון : מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם לפרקים עד שעות אחה"צ , אז הגשם צפוי להיחלש ולרדת באופן מקומי ובערב /לילה הגשם צפוי להיות מקומי וקל. הטמפ' ירדו. שלג ירד בחרמון. הרוח דרומית מערבית עד מערבית 10-30 קמ"ש.

יום שני : בשעות הבוקר מעונן חלקית עד בהיר וקיים סיכוי של 15% לטפטופים/גשם מקומי מאוד קל, לקראת צהריים יעשה מעונן חלקית עד מעונן ויחל לרדת גשם מקומי מדי פעם, אחה"צ ירד כבר גשם מדי פעם, ובערב הגשם יתחזק וירדו ממטרים לפרקים מלווים סופות רעמים וברד. שלג ירד בחרמון. הרוח בבוקר משתנית 0-5 קמ"ש ובמשך היום תתחזק לדרומית מערבית 15-40 קמ"ש.

יום שלישי : ממטרים לפרקים מלווים סופות רעמים וברד ירדו עד לשעות הצהריים, משעות הצהריים הגשם יחל להיחלש ולרדת באופן מקומי עד אשר הוא יפסק בשעות הערב המאוחרות. בחרמון ירד שלג וכן בצפון רמת הגולן מעל 950 מטר. הרוח בבוקר דרומית מערבית 15-35 קמ"ש ובמשך היום תחוג למערבית ותיחלש, ואחה"צ/ערב תחוג לצפונית צפונית מערבית 5-15 קמ"ש.

יום רביעי : בבוקר בהיר וקר, יש חשש לקרה. במשך היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי