Missing image

התחזית מיום שלישי 20/12/16 ועד יום שני 25/12/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                                     

יום שלישי : הערב והלילה יעשה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. יהיה קר מאוד. הרוח בעלת רכיב מזרחי 0-5 קמ"ש.

יום רביעי : בבוקר קר, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני, הטמפ' מעט יעלו במשך היום, אך הם עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרומית מזרחית עד דרומית 5-15 קמ"ש. משעות הערב המוקדמות קיים סיכוי של 40% לטפטופים/גשם מקומי קל.

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן ובמשך היום קיים סיכוי של 50% לגשם מקומי, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית דרומית מזרחית עד דרומית מערבית 2-15 קמ"ש.

יום שישי : מעונן חלקית עד מעונן ועד שעות אחה"צ/ערב המוקדמות קיים סיכוי של 40-50% לגשם מקומי. בלילה ללא גשם. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

שבת : מעונן חלקית עד מעונן ובבוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים אשר יתחזקו בשעות אחה"צ ויהיו מלווים בסופות רעמים. הטמפ' ירדו. הרוח דרומית מערבית עד מערבית 10-25 קמ"ש. בחרמון ירד שלג.

יום ראשון : מעונן חלקית עד מעונן וירדו גשמים מדי פעם, בלילה הגשם צפוי להיחלש ולרדת באופן מקומי מאוד. הטמפ' ירדו עוד. שלג ירד בחרמון. הרוח מערבית 5-25 קמ"ש.

יום שני : מעונן חלקית ועד לשעות הצהריים קיים סיכוי של 40% לגשם מקומי , משעות אחה"צ הגשם צפוי לרדת מדי פעם ובלילה הוא צפוי להתחזק ולהיות מלווה בסופות רעמים. שלג ירד בחרמון. הטמפ' ירדו. הרוח עד הצהריים משתנית 0-10 קמ"ש, ומשעות הצהריים הרוח תחוג לדרומית עד דרומית מערבית 10-30 קמ"ש ובלילה הרוח צפויה להתחזק.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי