Missing image

התחזית מיום שישי 16/12/16 ועד יום חמישי 21/12/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                                  

יום שישי : הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן וגשם קל ברובו ירד לפרקים, הטמפ' ירדו. הרוח משתנית קלה מאוד. לפרק זמן קצר בשעות הערב ולקראת הלילה סיכוי להתחזקות הגשמים. שלג ירד בחרמון.

שבת : מעונן חלקית ועד שעות הצהריים גשם מקומי קל ברובו ירד מדי פעם בפעם, הגשם יפסק בצהריים ויעשה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' ללא שינוי ניכר. בחרמון ירד שלג. בלילה שוב יעשה מעונן חלקית עד מעונן ומהחצי השני של הלילה ירד גשם מקומי קל ברובו.

יום ראשון : הגשם יתחזק לפנות בוקר וירד לפרקים עד שעות הצהריים מלווה בסופות רעמים יחידות. הטמפ' ירדו ושלג ירד בחרמון. אחה"צ הגשם יחל להיחלש ובערב יפסק באזורנו. הרוח מערבית קלה.

יום שני : מעונן חלקית עד מעונן ועוד ירידה בטמפ', לקראת צהריים סיכוי קטן לגשם מקומי. הרוח משתנית קלה. בלילה יעשה בהיר ויש חשש לקרה.

יום שלישי : בבוקר צפויה קרה, במשך היום בהיר בדרך כלל , הטמפ' מעט יעלו. משעות אחה"צ הרוח תתחזק מכיוון מזרחי בעיקר בהרים רוח צפונית מזרחית עד דרומית מזרחית 15-35 קמ"ש.

יום רביעי : בהיר בדרך כלל, הטמפ' יעלו עוד. תנשב רוח צפונית מזרחית עד דרומית מזרחית 15-35 קמ"ש עם משבים עד 45 קמ"ש בעיקר בהרים, בבוקר גם בעמק תנשב רוח מזרחית, במשך היום הרוח תיחלש בעמק.

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה. בבוקר ובערב תנשב רוח צפונית מזרחית עד דרומית מזרחית 10-35 קמ"ש בעמק ובהרים, בהרים גם במשך היום תנשב רוח מזרחית.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי