Missing image

התחזית מיום רביעי 14/12/16 ועד יום שלישי 19/12/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                        

יום רביעי : הערב והלילה – הערב עדיין סיכוי לגשם מקומי אך לקראת הלילה יעשה מעונן חלקית עד בהיר וללא גשם. הטמפ' ירדו ויהיה קר מאוד. הרוח צפונית מערבית 25-35 קמ"ש ובלילה תחוג למשתנית קלה מאוד.

יום חמישי :  בבוקר ללא גשם אך מעונן חלקית וקר מאוד, במשך היום מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' מעט יעלו אך עדיין ישארו נמוכות מהרגיל לעונה. משעות הערב/לילה יחל לרדת גשם מקומי קל.

יום שישי : מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם מקומי קל ברובו עד שעות הערב ואז הוא צפוי להתחזק ולרדת לפרקים, יתכנו סופות רעמים יחידות , שלג ירד בחרמון בעיקר משעות הערב. הרוח מערבית 5-25 קמ"ש. הטמפ' ללא שינוי ניכר.

שבת : מעונן חלקית ועד שעות הצהריים גשם ירד מדי פעם בפעם, הוא ייחלש במהלך הבוקר וייפסק בצהריים. הטמפ' ירדו. בחרמון ובצפון רמת הגולן ירד שלג. בלילה יעשה מעונן חלקית עד בהיר ותתכן קרה.

יום ראשון : בהיר עד מעונן חלקית ובבוקר תתכן קרה, הרוח משתנית קלה. בלילה צפויה קרה. הטמפ' ירדו מעט.

יום שני : בבוקר בהיר וצפויה קרה חזקה, במשך היום מעט יתחמם אך הטמפ' יוסיפו להיות קרות ונמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה. בלילה שבין שני לשלישי שוב צפויה קרה, למרות שכרגע זה נראה חלש יותר.

יום שלישי : בבוקר בהיר וצפויה קרה, במשך היום יעשה מעונן חלקית בעננות בגובה רב., הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה. הרוח מזרחית 5-20 קמ"ש בעמק, ובהרים מעט חזקה יותר 15-35 קמ"ש.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי