Missing image

התחזית מיום ראשון 11/12/16 ועד יום שבת 17/12/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                                 

יום ראשון : הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר וקר מאוד. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש .

יום שני : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן, בבוקר בעננות נמוכה, במשך היום בעיקר עננות גבוהה ומעט נמוכה, ובלילה שוב בעננות נמוכה ,הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית קלה. מהחצי השני של הלילה בין שני לשלישי יעשה מעונן עד מעונן חלקית ויחל לרדת גשם מקומי.

יום שלישי : מעונן עד מעונן חלקית וגשם ירד מדי פעם בפעם מלווה בסופות רעמים יחידות, במשך היום הרוח דרומית עד דרומית מערבית 5-15 קמ"ש ,  משעות אחה"צ הרוחות יחלו להתחזק מכיוון דרומי מערבי ומהחצי השני של הלילה הרוח תתחזק עוד מכיוון מערבי 20-35 קמ"ש עם משבים עד 45 קמ"ש, בערב הגשם צפוי להתחזק וירדו ממטרים מלווים סופות רעמים וברד. הטמפ' במשך היום ירדו , מהחצי השני של הלילה שלג צפוי להתחיל לרדת בחרמון ויעשה גשום וסוער.

יום רביעי : בבוקר יהיה גשום וסוער,  ממטרים לפרקים ירדו עד שעות הצהריים מלווים סופות רעמים וברד, שלג ירד בחרמון, משעות אחה"צ הגשמים יחלשו והם ירדו מדי פעם בפעם, משעות הצהריים/אחה"צ צפוי שלג גם בצפון רמת הגולן ויתכן אף לפרק זמן קצר ( עד הלילה ) גם בהרי הגליל מעל 800 מטר. הטמפ' ירדו עוד והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר דרומית מערבית עד מערבית 20-45 קמ"ש עם משבים עד 60 קמ"ש , במשך היום הרוח תחוג לכיוון צפון מערבי ותיחלש. בערב ובלילה הגשם ייחלש עוד ויעשה מאוד מקומי וקל , מהחצי השני של הלילה הגשם צפוי להיפסק.

יום חמישי :  בבוקר ללא גשם אך מעונן חלקית ותיתכן קרה, במשך היום מעונן עד מעונן חלקית וגשם קל ברובו ירד לפרקים ( גשם חקלאי כמו שקוראים לזה ) , הטמפ' מעט יעלו אך הם עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח 0-10 קמ"ש מכיוון מערבי. שלג ירד בחרמון ויתכן אף בצפון רמת הגולן.

יום שישי : מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם מקומי קל ברובו עד שעות אחה"צ, משעות הערב/לילה הגשם צפוי להתחזק. שלג ירד בחרמון. הטמפ' נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית .

שבת : בבוקר גשם לפרקים אשר במשך היום ייחלש ויעשה מקומי. אחה"צ/ערב הגשם צפוי להיפסק ויעשה קר מאוד. בלילה תתכן קרה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי