Missing image

התחזית מיום שבת 10/12/16 ועד יום שישי 16/12/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                                   

שבת : אחה"צ הערב  מעונן חלקית עד מעונן , הטמפ' ירדו מעט והם יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה 0-10 קמ"ש. סיכוי של 20% לטפטופים במהלך הערב והלילה.

יום ראשון : מעונן חלקית עם סיכוי של 40% לטפטופים/גשם מקומי קל ברובו עד שעות הצהריים, לאחר מכן יעשה מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש .

יום שני : בהיר עד מעונן חלקית במשך היום בעננות משתנה , הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית קלה. משעות הלילה יעשה יותר מעונן בעננות נמוכה, ומהחצי השני של הלילה בין שני לשלישי יעשה מעונן עד מעונן חלקית ויחל לרדת גשם מקומי.

יום שלישי : מעונן עד מעונן חלקית וגשם ירד מדי פעם בפעם מלווה בסופות רעמים יחידות, במשך היום הרוח דרומית עד דרומית מערבית 5-15 קמ"ש ,  משעות אחה"צ הרוחות יחלו להתחזק מכיוון דרומי מערבי ומהחצי השני של הלילה הרוח תתחזק עוד מכיוון מערבי 25-40 קמ"ש עם משבים עד 60 קמ"ש, בערב הגשם צפוי להתחזק וירדו ממטרים מלווים סופות רעמים וברד. הטמפ' במשך היום ירדו מעט, ומשעות אחה"צ כאשר הרוח תתחזק הטמפ' ירדו עוד, מהחצי השני של הלילה שלג צפוי להתחיל לרדת בחרמון ויעשה גשום וסוער.

יום רביעי : מעונן ובבוקר יהיה גשום וסוער,  ממטרים לפרקים ירדו עד שעות הצהריים/אחה"צ מלווים סופות רעמים וברד, שלג ירד בחרמון, משעות אחה"צ הגשמים יחלו להיחלש והם ירדו מדי פעם בפעם, משעות הצהריים/אחה"צ צפוי שלג גם בצפון רמת הגולן. הטמפ' ירדו עוד והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר דרומית מערבית עד מערבית 20-45 קמ"ש עם משבים עד 60 קמ"ש , במשך היום הרוח תחוג לכיוון צפון מערבי ותיחלש.

יום חמישי : מעונן עד מעונן חלקית וגשם קל ברובו ירד לפרקים ( גשם חקלאי כמו שקוראים לזה ) , הטמפ' מעט יעלו אך הם עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח 0-10 קמ"ש מכיוון מערבי. שלג ירד בחרמון.

יום שישי : מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם קל ברובו לפרקים עד שעות הצהריים ( גשם חקלאי ), משעות הצהריים הגשם צפוי להתחזק. שלג ירד בחרמון.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי