Missing image

התחזית מיום שישי 09/12/16 ועד יום חמישי 15/12/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                                 

יום שישי : הערב והלילה בהיר וקר מאוד. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

שבת : בבוקר בהיר ותתכן קרה, לקראת צהריים יעשה מעונן חלקית ומשעה זו סיכוי של 20%  לטפטופים/גשם מקומי קל ברובו , הטמפ' ללא שינוי אך הם עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד צפונית מערבית 5-25 קמ"ש ובהרים מעט יותר חזקה 10-35 קמ"ש.

יום ראשון : מעונן חלקית עם סיכוי של 40% לטפטופים/גשם מקומי קל ברובו עד שעות אחה"צ/ערב, לאחר מכן יעשה מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' יעלו מעט והם יהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית 0-15 קמ"ש ואחה"צ ערב תחוג למזרחית 0-10 קמ"ש.

יום שני : בהיר עד מעונן חלקית במשך היום , הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה. הרוח משתנית קלה. משעות הערב יעשה יותר מעונן ומהחצי השני של הלילה בין שני לשלישי יעשה מעונן עד מעונן חלקית וירד גשם מקומי.

יום שלישי : מעונן עד מעונן חלקית וגשם ירד מדי פעם בפעם מלווה, במשך היום הרוח דרומית עד דרומית מערבית 5-15 קמ"ש ,  משעות אחה"צ הרוחות יחלו להתחזק מכיוון דרומי מערבי ומהחצי השני של הלילה הרוח תתחזק עוד מכיוון מערבי עד צפון מערבי 25-40 קמ"ש עם משבים עד 60 קמ"ש, ובערב הגשם צפוי להתחזק וירדו ממטרים מלווים סופות רעמים וברד. הטמפ' במשך היום ירדו מעט, ומשעות אחה"צ כאשר הרוח תתחזק הטמפ' ירדו עוד, מהחצי השני של הלילה שלג צפוי להתחיל לרדת בחרמון.

יום רביעי : מעונן ובבוקר יהיה גשום וסוער ממטרים לפרקים ירדו עד שעות הצהריים מלווים סופות רעמים וברד, שלג ירד בחרמון, משעות אחה"צ הגשמים יחלו להיחלש והם ירדו מדי פעם בפעם, משעות הצהריים צפוי שלג גם בצפון רמת הגולן. הטמפ' ירדו עוד והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר מערבי עד צפוני מערבי 20-45 קמ"ש עם משבים עד 60 קמ"ש , במשך היום הרוח תחוג לכיוון צפון צפון מערבי ותיחלש.

יום חמישי : מעונן עד מעונן חלקית וגשם קל ברובו ירד בצורה רציפה לפרקים ( גשם חקלאי כמו שקוראים לזה ) , הטמפ' מעט יעלו אך הם עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח 0-10 קמ"ש מכיוון מערבי.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי