Missing image

התחזית מיום שבת 03/12/16 ועד יום שישי 09/12/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                            

שבת : אחה"צ הערב והלילה – עד שעות הערב עדיין יתכנו גשמים מקומיים/טפטופים , בערב ובלילה יעשה בהיר עד מעונן חלקית וקר וללא גשם. הרוח משתנית קלה.

יום ראשון : בבוקר בהיר, לקראת צהריים יעבור אותנו גל של עננות בגובה רב ויעשה מעונן חלקית, הטמפ' מעט יעלו. הרוח בדרך כלל מזרחית 0-20 קמ"ש.

יום שני : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, משעות הצהריים יעשה מעונן חלקית בעננות נמוכה, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח בבוקר מזרחית 0-10 קמ"ש ומשעות הצהריים תחוג לצפונית מערבית עד צפונית 10-35 קמ"ש, משעות הערב קיים סיכוי של 40% לטפטופים/גשם מקומי קל מאוד.

יום שלישי : בבוקר מעונן חלקית עד בהיר, במשך היום יעשה בהיר, הטמפ' מעט ירדו, הרוח צפונית מזרחית עד מזרחית 5-15 קמ"ש בעמק, ובהרים מעט יותר חזקה 10-35 קמ"ש.

יום רביעי : מעונן חלקית בעננות בגובה רב, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית 0-15 קמ"ש.

יום חמישי :  בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, הטמפ' יעלו מעט. הרוח צפונית מזרחית עד מזרחית 0-20 קמ"ש.

יום שישי : בהיר , הטמפ' ללא שינוי , הרוח צפונית מזרחית עד מזרחית 0-20 קמ"ש.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי