Missing image

התחזית מיום שלישי 29/11/16 ועד יום שני 05/12/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

         

יום שלישי : הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני, הטמפ' ללא שינוי , הרוח דרומית מזרחית עד דרומית 10-30 קמ"ש , בשעות הערב והלילה קיים סיכוי של 40% לטפטופים/גשם מקומי קל.

יום רביעי : בבוקר עדיין חמים יחסית ויהיה מעונן חלקית עם סיכוי של 40% לגשם מקומי/טפטופים, הרוח דרומית מזרחית 10-20 קמ"ש, משעות הצהריים הרוח תחוג לדרומית מזרחית עד דרומית מערבית 15-35 קמ"ש, הטמפ' יחלו לרדת וגשמים מקומיים קלים ירדו מדי פעם , ומדי פעם גם גשמים חזקים מלווים סופות רעמים יחידות.

יום חמישי : מעונן עד מעונן חלקית וירדו ממטרים לפרקים מלווים סופות רעמים ויתכן אף ברד, בחרמון ירד שלג, הרוח דרומית מערבית 15-35 קמ"ש. הטמפ' ירדו עוד והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

יום שישי : בבוקר מעונן וירדו גשמים לפרקים מלווים סופות רעמים ויתכן אף ברד , משעות הצהריים הגשמים יחלו להיחלש אך יוסיפו לרדת מדי פעם, משעות הערב אל תוך הלילה ירד גשם מקומי ברובו קל מדי פעם. בחרמון יוסיפו לרדת שלגים עד הערב,  הרוח עד שעות הצהריים מערבית 15-35 קמ"ש ,הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה .

שבת : בוקר עדיין יתכן טפטופים/גשם מקומי קל ברובו בסיכוי של 60% , לקראת צהריים יעשה מעונן עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' מעט יעלו. הרוח במשך היום משתנית קלה, ובערב לילה תחוג לצפונית מזרחית עד מזרחית 0-10 קמ"ש בעמק, ובהרים 15-35 קמ"ש.

יום ראשון : מעונן עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב, הטמפ' יעלו מעט, הרוח בבוקר עדיין צפונית מזרחית עד מזרחית 10-20 קמ"ש בעמק, ובהרים 15-40 קמ"ש, במשך היום הרוח תיחלש ותחוג למשתנית קלה.

יום שני : מעונן חלקית בעננות משתנה , הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח משתנית קלה, משעות אחה"צ קיים סיכוי של 20% לטפטופים, ומשעות הלילה הסיכוי עולה ל 60% טפטופים/גשם מקומי קל ברובו.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי