Missing image

התחזית מיום שני 28/11/16 ועד יום ראשון 04/12/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                             

יום שני : אחה"צ הערב והלילה בהיר ומשעות הערב לילה בהיר עד מעונן חלקית עם מעט עננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט . הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית 5-25 קמ"ש , בלילה הרוח תתחזק בעיקר בהרים ל 15-35 קמ"ש.

יום שלישי : מעונן חלקית עד מעונן בבוקר בעננות בגובה רב, לקראת הצהריים גם בעננות בינונית, הטמפ' ללא שינוי, הרוח בבוקר מזרחית עד דרומית מזרחית 15-30 קמ"ש בעיקר בהרים, ומשעות אחה"צ תחוג לדרומית מזרחית עד דרומית 10-30 קמ"ש , ובערב לילה תחוג לדרומית עד דרומית מערבית 5-15 קמ"ש,  משעות לפני הצהריים קיים סיכוי של 40% לטפטופים/גשם מקומי קל , הסיכוי לטפטופים/גשם מקומי קל קיים גם בערב ובלילה.

יום רביעי : עד הצהריים יתכן גשם מקומי קל, משעות הצהריים הגשמים יחלו להתחזק מעט ולרדת מדי פעם בפעם, יתכנו סופות רעמים יחידות, הטמפ' ירדו מעט, הרוח דרומית מערבית 15-30 קמ"ש. בפסגת החרמון יתכן שלג.

יום חמישי : מעונן עד מעונן חלקית וירדו גשמים לפרקים, משעות הצהריים הרוח תתחזק מכיוון דרומי מערבי עד מערבי הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ותהיה התחזקות נוספת בגשמים אשר יהיו מלווים בסופות רעמים ,ברד ושלג בחרמון.

יום שישי : בבוקר מעונן וסיכוי של 90% לגשם לפרקים מלווה בסופות רעמים ויתכן אף ברד , משעות הצהריים הגשמים יחלו להיחלש אך יוסיפו לרדת מדי פעם, משעות הערב אל תוך הלילה ירד גשם מקומי ברובו קל מדי פעם. בחרמון יוסיפו לרדת שלגים עד הצהריים,  הרוח עד שעות הצהריים מערבית 15-35 קמ"ש ומשעות אחה"צ הרוח תיחלש ותהיה משתנית קלה. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה .

שבת : בוקר עדיין יתכן טפטופים/גשם מקומי קל ברובו בסיכוי של 40% , לקראת צהריים יעשה מעונן עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' מעט יעלו. הרוח במשך היום משתנית קלה, ובערב לילה תחוג לצפונית מזרחית עד מזרחית 5-15 קמ"ש בעמק, ובהרים 15-35 קמ"ש.

יום ראשון : מעונן עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב, הטמפ' יעלו מעט, הרוח בבוקר עדיין צפונית מזרחית עד מזרחית 10-20 קמ"ש בעמק, ובהרים 15-40 קמ"ש, במשך היום הרוח תיחלש ותחוג למשתנית קלה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי