Missing image

התחזית מיום שבת 26/11/16 ועד יום שישי 02/12/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                               

שבת :  הערב והלילה בהיר , צפוי להיות קר מאוד ויבש מאוד. הרוח מזרחית 0-10 קמ"ש בעמק, ובהרים 5-25 קמ"ש.

יום ראשון : בהיר , משעות אחה"צ מעט עננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט ויהיו רגילות לעונה, יהיה יבש, הרוח מזרחית 5-25 קמ"ש, בבוקר ובערב לילה יהיה קר ויבש מאוד.

יום שני : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית עם מעט עננות גבוהה, במשך היום בהיר, הטמפ' יעלו מעט . הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית 5-25 קמ"ש. עדיין צפוי להיות בבוקר ובערב/לילה קר ויבש מאוד.

יום שלישי : מעונן חלקית עד מעונן בבוקר בעננות בגובה רב, ומשעות הצהריים גם בעננות בינונית, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיה מעט חם מהרגיל לעונה, הרוח בבוקר ועד הצהריים משתנית קלה, ומשעות אחה"צ תחוג לדרומית מזרחית עד דרומית 10-30 קמ"ש , משעות אחה"צ קיים סיכוי של 40% לטפטופים. בלילה/ובעיקר מהחצי השני של הלילה צפוי להיות מעונן עד מעונן חלקית והסיכוי לטפטוף/גשם מקומי קל עולה ל 60%.

יום רביעי : מעונן חלקית עד מעונן וסיכוי של 100% לגשם לפרקים במהלך היום מלווה בסופות רעמים ויתכן אף ברד, הרוח דרומית מערבית 20-40 קמ"ש. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת, ומשעות אחה"צ צפוי להתחיל לרדת שלג ראשון בפסגת החרמון.

יום חמישי : מעונן עד מעונן חלקית עם סיכוי של 100% לגשם לפרקים מלווה בסופות רעמים ויתכן אף ברד, הטמפ' ירדו עוד והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, במהלך היום ירדו שלגים בחרמון העליון והתחתון. הרוח דרומית מערבית 25-45 קמ"ש.

יום שישי : מעונן עד מעונן חלקית וסיכוי של 90% לגשם לפרקים מלווה בסופות רעמים ויתכן אף ברד , משעות הצהריים הגשמים יחלשו ויוסיפו לרדת מדי פעם, משעות הערב אל תוך הלילה ירד גשם מקומי ברובו קל מדי פעם. בחרמון יוסיפו לרדת שלגים,  הרוח עד שעות הצהריים דרומית מערבית עד מערבית 15-35 קמ"ש ומשעות אחה"צ הרוח תיחלש ותהיה משתנית קלה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי