Missing image

התחזית מיום חמישי 24/11/16 ועד יום רביעי 30/11/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                                     

יום חמישי : הערב והלילה ,בהיר ינשבו רוחות צפון מזרחיות עד מזרחיות 30-40 קמ"ש עם משבים עד 60 קמ"ש בהרים, בעמק החולה הרוח 10-25 קמ"ש עם משבים עד 40 קמ"ש. יהיה קר ויבש מאוד.

יום שישי : בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה , ינשבו רוחות צפון מזרחיות 20-40 קמ"ש עם משבים עד 50 קמ"ש בעיקר בהרים, בעמק הרוח תהיה חלשה יותר 10-25 קמ"ש עם משבים עד 35 קמ"ש. יהיה קר ויבש מאוד.

שבת : בהיר , הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, הרוח במגמת היחלשות, בהרים תנשב רוח צפון מזרחית עד מזרחית 10-25 קמ"ש עם משבים עד 40 קמ"ש, ובעמק הרוח צפון מזרחית עד מזרחית 10-15 קמ"ש . עדיין צפוי להיות קר ויבש מאוד.

יום ראשון : בהיר , משעות אחה"צ מעט עננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט ויהיו רגילות לעונה, בהרים תנשב רוח צפון מזרחית עד מזרחית 10-25 קמ"ש עם משבים עד 40 קמ"ש, ובעמק הרוח צפון מזרחית עד מזרחית 10-15 קמ"ש , בערב ובלילה צפויה התחזקות הרוח הצפון מזרחית עד מזרחית בהרים 20-40 קמ"ש עם משבים עד 50 קמ"ש ובעמק 10-15 קמ"ש עם משבים עד 30 קמ"ש. עדיין צפוי להיות קר בהרים ובעמק בבקרים ובלילות ויבש מאוד.

יום שני : בהיר עד מעונן חלקית עם מעט עננות גבוהה, בערב ובלילה יעשה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה. עדיין ינשבו רוחות מזרחיות עם אותם עוצמות כמו ביום ראשון , משעות אחה"צ הרוח צפויה להיחלש.

יום שלישי : מעונן חלקית עד מעונן בבוקר בעננות בגובה רב, ומשעות הצהריים גם בעננות בינונית, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח משתנית קלה, משעות אחה"צ קיים סיכוי של 30% לטפטופים/גשם מקומי קל מאוד. בלילה הסיכוי עולה ל 60% אחוז לגשם מקומי קל.

יום רביעי : מעונן חלקית עד מעונן וסיכוי של 60% לגשם מקומי במהלך הבוקר, לאחר מכן הסיכוי יורד ל 30% במהלך היום, הטמפ' ירדו מעט, אחה"צ הרוח תתחזק מכיוון דרומי מערבי, הטמפ' יחלו לרדת ובערב העננות תתרבה וגשם יחל לרדת בסיכוי של 70%, בלילה הגשם צפוי להתחזק ולהיות מלווה בסופות רעמים וברד בסיכוי של 80%.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי