Missing image

התחזית מיום שלישי 15/11/16 ועד יום שני 21/11/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                            

יום שלישי : אחה"צ הערב והלילה – בהיר עד מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' ירדו מעט אך עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בלילה יעשה מעונן חלקית בעננות נמוכה ויהיה יותר קריר יחסית ללילה הקודם. הרוח אחה"צ מערבית עד צפונית מערבית קלה.

יום רביעי : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן, הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויהיו רגילות לעונה, במשך היום ועד הלילה יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים קלים בסבירות של 40% . הרוח מערבית מתונה עד ערה.

יום חמישי : בבוקר מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן, עדיין יתכן טפטוף בסבירות 20% , במשך היום יעשה בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה מאוד ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה עד מתונה ובלילה תחוג למזרחית קלה.

יום שישי : בהיר בדרך כלל, משעות אחה"צ מעט עננות גבוהה, הטמפ' יעלו והלחות תרד , הרוח מזרחית קלה ובהרים קלה עד מתונה, בלילה הרוח תתחזק בעיקר בהרים לערה.

שבת : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד והלחות תרד  , יעשה חם מהרגיל ויבש. הרוח צפונית מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה , בהרים  ערה עד עזה, בלילה הרוח תתחזק עוד.

יום ראשון : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי וחם מהרגיל ויבש, ינשבו רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות חזקות בהרים ובעמק.

יום שני : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ועדיין חם מהרגיל ויבש, ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרים ובעמק.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי