Missing image

התחזית מיום שבת 12/11/16 ועד יום שישי 18/11/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                                     

שבת : אחה"צ הערב והלילה מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו היום ויהיה חם מהרגיל לעונה עד שרבי, הלחות תרד. הרוח בדרך כלל מזרחית קלה ולעיתים משתנית קלה. בלילה חמים יותר יחסית ללילה הקודם.

יום ראשון : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה , עד הצהריים עדיין חם מהרגיל לעונה , אחה"צ תחול ירידה קלה בטמפ', אך עדיין הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח בדרך כלל מזרחית קלה ומשעות אחה"צ תחוג למערבית קלה.

יום שני : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה , הטמפ' ירדו מעט אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. הרוח בדרך כלל מערבית קלה ולעיתים משתנית קלה.

יום שלישי : מעונן חלקית בעננות משתנה, הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה, הרוח מערבית קלה עד מתונה.

יום רביעי : מעונן חלקית בעננות משתנה, הטמפ' ללא שינוי ניכר , הרוח דרומית מערבית עד מערבית קלה עד מתונה. יתכנו טפטופים עד הצהריים בסבירות של 30% .

יום חמישי : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל לעונה. הרוח צפון מזרחית עד מזרחית קלה עד מתונה, בהרים מתונה עד ערה.

יום שישי : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויעשה חם מהרגיל ויבש , הרוח צפון מזרחית עד מזרחית מתונה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי