Missing image

התחזית מיום שישי 11/11/16 ועד יום חמישי 17/11/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                            

יום שישי : אחה"צ הערב והלילה מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה, אך עדיין הם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה. בלילה קריר/קר יותר יותר יחסית ללילה הקודם.

שבת : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי, הלחות תרד. הרוח בדרך כלל מזרחית קלה ולעיתים משתנית קלה.

יום ראשון : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה , הטמפ' ללא שינוי ניכר וחם מהרגיל לעונה עד שרבי. הרוח בדרך כלל מזרחית קלה ולעיתים משתנית קלה.

יום שני : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה , הטמפ' ירדו מעט אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. הרוח בדרך כלל מערבית קלה ולעיתים משתנית קלה.

יום שלישי : מעונן חלקית בעננות משתנה, הטמפ' ירדו, משעות הערב אל תוך הלילה קיים סיכוי לטפטופים( סיכוי של 30% ביום זה לירידת משקעים כלשהם ). הרוח מערבית קלה עד מתונה בדרך כלל.

יום רביעי : מעונן חלקית בעננות משתנה, הטמפ' ירדו עוד , בבוקר ובערב/לילה יתכנו טפטופים/גשם מקומי קל ( סיכוי של 30% ביום זה למשקעים ) . הרוח דרומית מערבית עד מערבית קלה עד מתונה.

יום חמישי : ללא שינוי מיום רביעי………… חוץ מאשר – הטמפ' ללא שינוי.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי