Missing image

התחזית מיום רביעי 09/11/16 ועד יום שלישי 15/11/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

                        

יום רביעי : הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן בכמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל ויבש עד שרבי, הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית קלה עד מתונה. בלילה יהיה חמים ויבש.

יום חמישי : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה , עד שעות הצהריים עדיין חם מהרגיל ויבש עם רוח מזרחית קלה עד מתונה , לקראת צהריים הרוח תחוג למערבית קלה, הטמפ' ירדו והלחות תעלה אך יוסיף להיות חם מהרגיל אך לא שרבי. אפשרות לאובך רום.

יום שישי : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה, אך עדיין הם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה.

שבת : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט ויהי חם מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה.

יום ראשון : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה , הטמפ' ללא שינוי ניכר וחם מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה.

יום שני : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה , הטמפ' ירדו מעט אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה.

יום שלישי : בהיר עד מעונן חלקית, בבוקר עדיין מעט עננות גבוהה שתחלוף במהרה, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה, בערב ובעיקר בלילה העננות תתרבה ויתכנו גשמים מקומיים.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי.