Missing image

התחזית מיום שבת 05/11/16 ועד יום שישי 11/11/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

שבת : הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, הרוח צפונית מערבית קלה עד מתונה. הטמפ' ירדו מעט יחסית ללילה הקודם.

יום ראשון : בהיר עד מעונן חלקית , הטמפ' ירדו ירידה קלה מאוד, הרוח משתנית קלה.

יום שני : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן בכמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט. הרוח משתנית קלה.

יום שלישי : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן בכמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית קלה עד מתונה.

יום רביעי : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן בכמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד ויעשה חם מהרגיל ויבש עד שרבי, במשך היום הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה עד ערה עם משבים עזים. בלילה יעשה מעונן לחלוטין ויהיה חם מהרגיל ויבש עם רוחות חזקות מאוד. יתכן אובך רום.

יום חמישי : מעונן עד מעונן חלקית בעננות גבוהה , עד שעות הצהריים עדיין חם מהרגיל עד שרבי ויבש , בבוקר עדיין ינשבו רוחות חזקות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות , לקראת צהריים הרוח תיחלש ותחוג למערבית קלה, הטמפ' מעט ירדו והלחות תעלה אך יוסיף להיות חם מהרגיל אך לא שרבי. אפשרות לאובך רום

יום שישי : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה , הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה, אך עדיין הם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי.