Missing image

התחזית מיום שלישי 01/11/16 ועד יום שני 07/11/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

יום שלישי : הערב והלילה מעונן חלקית, ומדי פעם ירדו גשמים מקומיים / טפטופים ( סיכוי של 60% ) , הטמפ' ירדו. הרוח משתנית קלה.

יום רביעי : בבוקר מעונן חלקית ועדיין סיכוי לטפטוף / גשם מקומי קל ( סיכוי של 40%) , בשעות הבוקר היותר מאוחרות יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם, הרוח משתנית קלה ובלילה תחוג למזרחית קלה. הטמפ' ירדו במקצת.

יום חמישי : בהיר , הטמפ' יעלו . הרוח מזרחית מתונה עד ערה.

יום שישי : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ירדו מעט , הרוח משתנית קלה.

שבת : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה.

יום ראשון : בהיר עד מעונן חלקית , הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח משתנית קלה.

יום שני : מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט. הרוח משתנית קלה ובערב לילה תחוג למזרחית מתונה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי.