Missing image

התחזית מיום ראשון 30/10/16 ועד יום שבת 05/11/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

יום ראשון : הערב והלילה, בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' ללא שינוי ניכר וקריר, הרוח משתנית קלה.

יום שני : מעונן חלקית עד מעונן ולפרקים יעשה מעונן חלקית עד בהיר, עד שעות הצהריים יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים קלים, אחה"צ ובערב ללא גשם, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה . הרוח מערבית קלה. בלילה ובעיקר מהחצי השני של הלילה קיים סיכוי לטפטופים/גשם מקומי קל מדי פעם( 40% סיכוי ).

יום שלישי : מעונן חלקית עד מעונן ובבוקר ירדו טפטופים / גשמים מקומיים בדרך כלל קלים, לקראת צהריים הגשם יתחזק ויהיה מלווה בסופות רעמים יחידות, הגשם ירד לפרקים עד שעות אחה"צ המאוחרות ואז לקראת ערב ייחלש ויעשה יותר מקומי, בלילה צפוי להיות מעונן חלקית ועדיין יוסיפו לרדת גשמים מקומיים קלים מדי פעם. הרוח בבוקר דרומית עד דרומית מערבית קלה ולקראת צהריים תחוג למערבית ערה עד עזה, לקראת ערב הרוח תיחלש ותהיה משתנית קלה. הטמפ' ירדו. ( סיכוי ירידת הגשם ביום זה 80% ).

יום רביעי : עד לקראת הצהריים עדיין יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים קלים( סיכוי של 50% ), משעות הצהריים יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה. הרוח במשך היום מערבית קלה, אחה"צ תעשה משתנית קלה, ובלילה הרוח תחוג לצפון מזרחית עד מזרחית קלה.

יום חמישי : בהיר , הטמפ' יעלו ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה, הרוח בבוקר צפון מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה, לקראת צהריים הרוח תיחלש.

יום שישי : בבוקר בהיר, משעות הצהריים יעשה מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה.

שבת : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ירדו מעט. הרוח משתנית קלה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי.