Missing image

התחזית מיום שבת 29/10/16 ועד יום שישי 04/11/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

שבת : בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח צפון מערבית קלה.

יום ראשון : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ירדו ירידה קלה. הרוח מערבית קלה עד מתונה.

יום שני : מעונן חלקית עד מעונן ולפרקים יעשה מעונן חלקית עד בהיר, עד שעות הצהריים יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים קלים, אחה"צ ללא גשם, בלילה שוב יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה . הרוח מערבית קלה.

יום שלישי : מעונן חלקית עד מעונן ועד הצהריים ירדו גשמים מקומיים, משעות הצהריים הגשם יתחזק ויהיה מלווה בסופות רעמים, הגשם ירד לפרקים עד שעות הערב ואז ייחלש ויעשה יותר מקומי, בלילה צפוי להיות מעונן חלקית ועדיין יוסיפו לרדת גשמים מקומיים קלים מדי פעם. הרוח בבוקר דרומית עד דרומית מערבית קלה ולקראת צהריים תחוג למערבית ערה, לקראת ערב הרוח תיחלש ותהיה משתנית קלה. הטמפ' ירדו.

יום רביעי : בבוקר עדיין יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים קלים, במשך היום יעשה בהיר. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה. הרוח במשך היום מערבית קלה, אחה"צ תעשה משתנית קלה, ובלילה הרוח תחוג לצפון מזרחית עד מזרחית ותתחזק.

יום חמישי : בהיר , הטמפ' יעלו ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה, הרוח עד הצהריים צפון מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה, אחה"צ הרוח תיחלש.

יום שישי : בבוקר בהיר, משעות הצהריים יעשה מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי.

שבוע טוב.