Missing image

התחזית מיום שישי 28/10/16 ועד יום חמישי 03/11/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

יום שישי : הערב והלילה, בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ירדו מעט. הרוח משתנית קלה עד מתונה

שבת : בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח צפון מערבית קלה.

יום ראשון : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה. הרוח מערבית קלה עד מתונה, בהרים ערה.

יום שני : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר ורגילות לעונה. הרוח מערבית מתונה עד ערה.

יום שלישי : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר. בלילה יחל להיות יותר מעונן. הרוח משתנית מתונה עד ערה.

יום רביעי : בבוקר מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי, לקראת צהריים הגשם יתחזק והוא יהיה מלווה בסופות רעמים, הגשם יוסיף לרדת מדי פעם בפעם אל תוך הלילה. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרומית מערבית ערה ולפרקים עזה. בלילה שבין רביעי לחמישי יתכן וירד שלג בפסגתו של החרמון.

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן וגשם שירד לפרקים, אחה"צ הגשם יחל להיחלש ובלילה יפסק. הרוח מערבית מתונה עד ערה. הטמפ' ירדו עוד והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי.

 

שבת שלום