Missing image

התחזית מיום רביעי 26/10/16 ועד יום שלישי 30/10/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

יום רביעי : אחה"צ הערב והלילה , בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה.

יום חמישי : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית ,משעות הצהריים יעשה מעונן חלקית ולפרקים מעונן חלקית עד מעונן, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיה חם מהרגיל לעונה, משעות אחה"צ אל תוך הערב והלילה קיים סיכוי לא גדול לטפטופים/גשם מקומי עם דגש על רמת הגולן.

יום שישי : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים מעונן חלקית עד מעונן, הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה, הרוח משתנית קלה עד מתונה, לקראת צהריים ואחה"צ הצהריים קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר ברמת הגולן, הגשם יכול להיות מלווה בסופות רעמים יחידות, בשאר אזורי אצבע הגליל סיכוי לטפטופים/גשם מקומי קל. משעות הערב יעשה בהיר עד מעונן חלקית.

שבת : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח משתנית קלה.

יום ראשון : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים מעונן חלקית עד מעונן, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה. הרוח משתנית קלה.

יום שני : מעונן חלקית עד מעונן ולפרקים מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ירדו עוד והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, יתכנו גשמים מקומיים מדי פעם עם הפוגות ארוכות, הרוח דרום מערבית עד מערבית קלה עד מתונה ומשעות הצהריים תתחזק לערה.

יום שלישי : מעונן חלקית עד מעונן ולפרקים מעונן חלקית עד בהיר, יתכנו גשמיים מקומיים עם הפוגות ארוכות. הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרום מערבית עד מערבית קלה עד מתונה.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי.