Missing image

התחזית מיום שני 24/10/16 ועד יום ראשון 30/10/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

יום שני : בבוקר מעונן חלקית עד בהיר, לקראת צהריים יעשה יותר מעונן, ומשעות הצהריים ועד הלילה קיים סיכוי לטפטופים, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח צפון מערבית קלה.

יום שלישי : מעונן חלקית עד מעונן ולפרקים מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח בבוקר צפון מזרחית קלה, ומשעות הצהריים צפון מערבית קלה עד מתונה, משעות הצהריים ועד שעות הערב בצפון רמת הגולן קיים סיכוי לממטרים יחידים ( אזור החרמון בעיקר ), בשאר האזורים יתכנו טפטופים.

יום רביעי : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה, משעות הצהריים תתכן התפתחות מקומית של עננות מעל צפון רמת הגולן, וקיים סיכוי קטן לטפטופים/גשם מקומי. הרוח בבוקר צפון מזרחית קלה, ולקראת צהריים תחוג לצפון מערבית קלה עד מתונה.

יום חמישי : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית ,משעות הצהריים יעשה מעונן עד מעונן חלקית  בעיקר בעננות בינונית, ומשעות אחה"צ יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים שיכולים לרדת בכל אצבע הגליל עם דגש על אזור רמת הגולן, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיה חם מהרגיל לעונה. בערב ובלילה יוסיף להיות מעונן עם גשמים מקומיים וסיכוי לסופות רעמים יחידות.

יום שישי : יוסיף להיות מעונן עם גשמים מקומיים ועד הצהריים סיכוי גם לסופות רעמים, משעות אחה"צ/ערב יעשה פחות מעונן והגשם יעשה יותר מקומי ובערב יפסק. הטמפ' ירדו. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

שבת : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ירדו מעט , משעות הערב יעשה יותר מעונן ובלילה גשם מקומי יחל לרדת.

יום ראשון : לפנות בוקר הגשם יתחזק וילווה בסופות רעמים, הגשם ירד לפרקים עד שעות אחה"צ ואז יחל להיחלש ולהיות הרבה יותר מקומי. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויעשה קר מהרגיל לעונה. הרוח מערבית מתונה עד ערה.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי.