Missing image

התחזית מיום ראשון 23/10/16 ועד יום שבת 29/10/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

יום ראשון : אחה"צ הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר ,הטמפ' ירדו מעט, הרוח צפון מערבית קלה.

יום שני : בבוקר מעונן חלקית עד בהיר, לקראת צהריים יעשה יותר מעונן, ומשעות הצהריים ועד הערב קיים סיכוי לטפטופים/גשם מקומי קל, משעות הערב מעונן חלקית עד בהיר וללא גשם, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח צפון מערבית קלה.

יום שלישי : מעונן חלקית עד מעונן ולפרקים מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח צפון מערבית קלה עד מתונה, משעות הצהריים ועד שעות הערב בצפון רמת הגולן קיים סיכוי לממטרים יחידים ( אזור החרמון בעיקר ), בשאר האזורים יתכנו טפטופים.

יום רביעי : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו עלייה קלה. הרוח משתנית קלה.

יום חמישי : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית ,משעות הצהריים יעשה יותר מעונן בעיקר בעננות בינונית, ואחה"צ סיכוי לטפטוף בעיקר ברמת הגולן, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה. בערב ובלילה יוסיף להיות מעונן אם סיכוי לטפטופים.

יום שישי : מעונן אם סיכוי לטפטופים/גשמים מקומיים קלים עד שעות אחה"צ בעיקר בהרי הגליל העליון וברמת הגולן, אז יעשה מעונן חלקית עד בהיר וללא גשם. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה.

שבת : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח משתנית קלה.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי.