Missing image

התחזית מיום שני 17/10/16 ועד יום ראשון 23/10/16 לאזור אצבע הגליל בלבד

יום שני ( חג סוכות ) : אחה"צ הערב והלילה – נאה ובהיר, הטמפ' ירדו ירידה קלה ועדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה . הרוח משתנית קלה.

יום שלישי : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, משעות הצהריים לערך יעשה מעונן יותר ובלילה יעשה מעונן חלקית עד מעונן, מהחצי השני של הלילה יתכנו גשמים מקומיים קלים, הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח מערבית עד צפון מערבית מתונה.

יום רביעי : עד שעות אחה"צ מעונן חלקית עד מעונן ויתכנו גשמים מקומיים קלים, לקראת הערב יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בהרים קר בלילה. הרוח עד אחה"צ מערבית מתונה, ומשעות הערב משתנית קלה.

יום חמישי : מעונן חלקית עד בהיר, בלילה יעשה יותר מעונן , הטמפ' ללא שינוי ניכר , אך ישארו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה.

יום שישי : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה.

שבת : מעונן חלקית בעננות משתנה, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה.

יום ראשון : עד שעות אחה"צ מעונן חלקית, משעות הערב יעשה בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח משתנית קלה.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי.