Missing image

התחזית מתאריך 20/09/16 ועד 25/09/16 לאצבע הגליל בלבד

יום שלישי – עליה בטמפ' ובהיר עד מעונן חלקית, יהיה חם מהרגיל לעונה ויבש.

יום רביעי – עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש לעונה.meteogram_one_hd

יום חמישי – ירידה בטמפ' והם יהיו רגילות לעונה, בבוקר מעונן חלקית עד מעונן, ובמשך היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר.

יום שישי – עוד ירידה בטמפ' והם יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בבוקר מעונן חלקית עד מעונן ויתכנו טפטופים/ גשמים מקומיים קלים.

שבת – בבוקר מעונן חלקית עד מעונן, ובמשך היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' יעלו עלייה קלה מאוד.

יום ראשון – בהיר עד מעונן חלקית ועוד עלייה קלה בטמפ' אשר יהיו רגילות לעונה.

מצורפת מטאוגרמה

 

עד כאן התחזית – קוזוקרו אבי – חובב מזג האוויר