Missing image

התחזית לרביעי 5/2/14 עד שני 10/2/14

התחזית לרביעי  5/2/14  עד שני   10/2/14 .

 

אחה"צ הערב והלילה –  בהיר, הטמפ' יעלו במקצת הטמפ' יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, הרוח משתנית קלה עד מתונה, בלילה קר וחשש לקרה במקומות המועדים.

 

יום חמישי – בבוקר חשש לקרה במקומות המועדים , במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות יעשה מעונן חלקית עד מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית , הטמפ' סך הכול ללא שינוי ניכר , הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

יום שישי – מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה/בינונית, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

יום שבת – בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית קלה.

 

יום ראשון – בהיר הטמפ' יעלו עוד עליה קלה.

 

יום שני – בהיר עד מעונן חלקית וללא שינוי בטמפ'.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי – חובב מזג האוויר.