Missing image

התחזית לשני 3/2/14 עד שבת 8/2/14

התחזית לשני  3/2/14  עד שבת   8/2/14 .

 

אחה"צ הערב והלילה –  בצפון מעונן חלקית עד מעונן ויתכן גשם מקומי קל/טפטוף עד שעות אחה"צ ואז יעשה בהיר עד מעונן חלקית, בשאר חלקי הארץ בהיר עד מעונן חלקית. הרוח בצפון מזרחית קלה עד מתונה ובמרכז/דרום מערבית צפונית מערבית מתונה. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד מעונן ויתכן גשם מקומי קל / טפטוף מהצפון ועד צפון הנגב. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית מתונה עד ערה. בלילה יתבהר ותתכן קרה במקומות המועדים.

 

יום רביעי – בבוקר תתכן קרה במקומות המועדים, במשך היום בהיר וללא שינוי ניכר בטמפ'. בלילה קר.

 

יום חמישי – בבוקר תתכן קרה במקומות המועדים בעיקר בצפון, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות יעשה מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי במרכז ובצפון הנגב. הטמפ' נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד צפונית מערבית מתונה.

 

יום שישי – מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי / טפטוף מצפון הארץ ועד צפון הנגב. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שבת – בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, במשך היום בהיר, הטמפ' יעלו מעט אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בלילה קר.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי – חובב מזג האוויר.