Missing image

התחזית לשבת 1/2/14 עד חמישי 6/2/14

התחזית לשבת  1/2/14  עד חמישי   6/2/14 .

 

אחה"צ הערב והלילה –  מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, משעות הבוקר ועד שעות אחה"צ קיים סיכוי לטפטופים/גשמים מקומיים קלים מאוד בעיקר בצפון ובמרכז. הטמפ' ללא שינוי ניכר, ינשבו רוחות צפון מזרחיות עד דרום מזרחיות ערות עם משבים עזים.

 

יום שני –מעונן חלקית עד מעונן וירידה בטמפ', הרוח משתנית מערבית עד צפונית מערבית מתונה, במשך היום יתכנו גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד צפון הנגב( הסיכוי גבוה יותר במרכז ובצפון הנגב).

 

יום שלישי – מעונן חלקית , בבוקר ובשעות הערב והלילה יתכן טפטוף/גשם מקומי קל בעיקר במרכז ובדרום( בבוקר גם בצפון), במשך היום מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' ירדו עוד והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח משתנית קלה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי – חובב מזג האוויר.