Missing image

התחזית לשבת 18/1/14 עד חמישי 23/1/14

התחזית לשבת  18/1/14  עד חמישי   23/1/14 .

 

אחה"צ הערב והלילה –  בהיר הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה.

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה.

 

יום שני –בבוקר עדיין מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות יעשה בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל ויבש. הרוח מזרחית קלה עד מתונה, אחה"צ צפויות רוחות צפון צפון מערביות מתונות עד ערות באזור החוף.

 

יום שלישי – בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, במשך היום יעשה יותר ויותר מעונן בעננות גבוהה ובינונית, הטמפ' יעלו עוד ויהיה חם מהרגיל ויבש, הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בכ 7-10 מ"צ מעל הממוצע( שרב חורפי). הרוח מזרחית מתונה ואחה"צ  צפויות רוחות צפון צפון מערביות מתונות עד ערות באזור החוף.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, עד הצהריים הטמפ' עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ויהיה יבש, משעות אחה"צ צפויה ירידה בטמפ' בעיקר במישור החוף ובשפלה, באזורים היותר פנימיים עדיין חם מהרגיל. הרוח בפנים הארץ מזרחית קלה, ובמישור החוף עד הצהריים משתנית קלה ומהצהריים מערבית עד צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית עד מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה אך עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי – חובב מזג האוויר.