Missing image

התחזית לרביעי 15/1/14 עד שני 20/1/14

התחזית לרביעי  15/1/14  עד שני   20/1/14 .

 

אחה"צ הערב והלילה –  בהיר הטמפ' יעלו, הרוח משתנית קלה, לקראת הערב יעשה מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הרוח תתחזק למזרחית עד דרומית מזרחית ערה עם משבים עזים בצפון ובהרים.

 

יום חמישי – מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, ינשבו רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות ערות עד עזות בצפון ובהרים, בבוקר יתכנו משבים סוערים, אחה"צ לקראת ערב הרוחות יחלו להיחלש. הטמפ' יעלו עליה ניכרת ויעשה חם מהרגיל ויבש ברוב חלקי הארץ. יתכן אובך משעות הצהריים.

 

יום שישי –מעונן חלקית ואביך, משעות הצהריים הטמפ' ירדו ירידה ניכרת, הרוח במהלך הבוקר משתנית קלה עד מתונה ומשעות הצהריים הרוח תחוג למערבית עד צפונית מערבית מתונה עד ערה , קיים סיכוי קטן לגשם מקומי משעות אחה"צ בעיקר במרכז ובדרום. בערב צפוי להיות ללא אובך.

 

יום שבת – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית קלה.

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה.

 

יום שני – מעונן חלקית עד מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו. הרוח משתנית קלה.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי – חובב מזג האוויר.