Missing image

התחזית לשני 13/1/14 עד שבת 18/1/14

התחזית לשני  13/1/14  עד שבת   18/1/14 .

 

אחה"צ הערב והלילה –  עד שעות אחה"צ המאוחרות עדיין יתכן טפטוף/גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף ובצפון, בערב ובלילה יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית. הרוח קלה משתנית.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, יתכן טפטוף עד שעות הצהריים, אחה"צ ובערב יעשה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' יעלו מעט, הרוח משתנית קלה.

 

יום רביעי –בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, במשך היום יעשה מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ניכר. במשך היום הרוח מזרחית קלה משעות אחה"צ הרוח תחל להתחזק ובערב/לילה תנשב רוח מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה עד ערה עם משבים עזים בעיקר בצפון הארץ ובהרים.

 

יום חמישי – עד שעות הצהריים מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה , הטמפ' יעלו עוד ויעשה חם מהרגיל ויבש, הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, ינשבו רוחות דרומיות מזרחיות ערות עם משבים עזים עד סוערים בעיקר בבוקר ולאחר מכן הרוח בהדרגה תיחלש . בשעות הערב והלילה יעשה בהיר עד מעונן חלקית.

 

יום שישי – בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, לקראת צהריים יעשה מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי ירד מצפון הארץ ועד צפון הנגב. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת, הרוח דרומית מערבית קלה עד מתונה בחלקו הראשון של היום ואחה"צ מערבית עד צפונית מערבית קלה עד מתונה. בערב לילה הגשם המקומי יתמקד יותר במרכז ובדרום ובצפון הוא יפסק. יש חשש לשיטפונות בנחלי הדרום וים המלח.

 

יום שבת – בבוקר עדיין מעונן חלקית ויתכן טפטוף/גשם מקומי קל בדרום הארץ, בצפון בהיר עד מעונן חלקית, במשך היום יעשה מעונן חלקית עד בהיר בכל הארץ, הטמפ' יעלו מעט.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי – חובב מזג האוויר.