Missing image

תחזית קצרה

ממחר ירידה בטמפ' והם יחלו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בהרים יעשה קר בעיקר בלילות, ממחר ולמשך מספר ימים יש אפשרות לגשמים מקומיים קלים שעשויים להיות מדידים, סך הכל באזור אצבע הגליל צפוי עד 5 מ"מ גשם.1