Missing image

צהריים טובים-תחזית קצרה

בשבוע הקרוב הטמפ' יהיו ללא שינוי ניכר עד יום שלישי. הטמפ' נוחות ורגילות לעונה.  מיום רביעי תחל התחממות הדרגתית שתגיע לשיאה ביום הכיפורים, אז ישנה מגמה למזג האוויר חם מהרגיל עד שרבי, הטמפ' צפויות להיות הרבה מעל הממוצע, כ 4-6 מ"צ מעל הממוצע החודשי כך שהולך להיות בהחלט חם.

מצרף גרפים.1