Missing image

תחזית קצרה

היום עליה קלה נוספת בטמפ' והכבדה בעומסי החום,   ביום שבת הטמפ' ירדו מעט ותהיה הקלה בעומסי החום.  ביום ראשון עוד ירידה קלה בטמפ' והקלה בעומס החום. ביום שני עליה קלה בטמפ' והכבדה בעומס החום.   ביום שלישי עליה קלה נוספת בטמפ' והכבדה בעומס החום,  ביום רביעי ערב ראש השנה הטמפ' ירדו מעט ותהיה הקלה בעומס החום.  בימים חמישי ושישי תהיה עוד ירידה בטמפ' והקלה בעומסי החום, יהיה נוח לטיולים, בהרים הטמפ' יהיו אפילו נמוכות מהרגיל לעונה.

עד כאן התחזית.

חג שמח לכולם.1