Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

התחזית לשבת  20/7/13  עד שבת   27/7/13 .

 

שבת –   אחה"צ מעונן חלקית עד בהיר עם אפשרות להתפתחות עננות ערמתית בעיקר במזרח הארץ, הטמפ' יעלו ותהיה הכבדה בעומס החום. הרוח צפונית מערבית קלה.

 

יום ראשון – בבוקר מעונן עד מעונן חלקית ואפשרות לטפטופים, במשך היום יעשה מעונן חלקית עד בהיר, בערב שוב יעשה מעונן עד מעונן חלקית. הטמפ' ירדו ותהיה הקלה בעומס החום. הרוח מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שני – ללא שינוי ניכר מיום ראשון, בבוקר עדיין אפשרות לטפטוף. תהיה עוד הקלה בעומס החום.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו מעט ותהיה הכבדה בעומס החום. הרוח צפונית מערבית קלה.

 

יום רביעי – בהיר עד מעונן חלקית ועוד עליה קלה בטמפ' והכבדה בעומס החום. הרוח צפונית מערבית קלה.

 

יום חמישי – בהיר עד מעונן חלקית וללא שינוי ניכר בעומס החום ובטמפ'.

 

יום שישי – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ירדו מעט הלחות תעלה, עומס החום ללא שינוי ניכר.

 

שבת – ללא שינוי ניכר מיום שישי.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי – חובב מזג האוויר.