Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

התחזית לשבת  15/6/13  עד שבת   22/6/13 .

 

שבת – מעונן חלקית וירידה בטמפ', הטמפ' יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד צפונית מערבית מתונה עד ערה.

 

יום ראשון – מעונן חלקית, הטמפ' יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ, הטמפ' עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד צפונית מערבית מתונה.

 

יום שני – בבוקר מעונן חלקית, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות יעשה בהיר. הטמפ' יעלו עוד עליה קלה בעיקר בפנים הארץ. הטמפ' יהיו רגילות לעונה. הרוח מערבית עד צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שלישי – בהיר עד מעונן חלקית, תהיה עוד עליה בטמפ' והם יהיו מעט גבוהות מהרגיל, תהיה הכבדה בעומס החום , במישור החוף הביל. הרוח משתנת קלה.

 

יום רביעי – ללא שינוי מיום שלישי , מזג האוויר מעט חם מהרגיל.

 

יום חמישי – ללא שינוי משלישי ורביעי, מזג האוויר מעט חם מהרגיל.

 

יום שישי – מזג האוויר בהיר, ותהיה עוד עליה קלה בטמפ' והכבדה בעומס החום. הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל.

 

שבת –  ללא שינוי ניכר מיום שישי, חם מהרגיל.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי – חובב מזג האוויר.