Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

התחזית לשבת  6/4/13  עד שבת    13-4-13 .

שבת –  אחה"צ בהיר הטמפ' יעלו ונאה, בלילה גל עננות גבוהה יגיע אלינו, הרוח מערבית עד צפון מערבית קלה ובלילה תחוג למזרחית עד דרומית מזרחית קלה.

 

יום ראשון – בבוקר מעונן חלקית בעננות גבוהה, לקראת צהריים יעשה בהיר, הטמפ' יעלו עליה ניכרת ויעשה שרבי ברוב חלקי הארץ, ישרור שרב בינוני עד כבד, הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, ינשבו רוחות צפון מזרחיות עד מזרחיות קלות עד מתונות ואחה"צ ובערב הרוח תחוג לדרום מזרחית ערה עד עזה. צפוי אובך רום. בלילה חם יחסית ללילה הקודם.

 

יום שני – בבוקר עדין חם עם רוחות דרומיות מזרחיות עד דרומיות ערות ואובך רום, לקראת צהריים הרוח תחוג לדרומית מערבית ערה עד עזה עם משבים סוערים ,האובך יתגבר ותחל שבירת השרב, הטמפ' ירדו ירידה ניכרת, אחה"צ הרוח תחוג למערבית ערה עד עזה ,בערב ובלילה יעשה מעונן חלקית בעננות נמוכה בעיקר בצפון, וצפויים ערפילים במישור החוף השפלה ובצפון הנגב.

 

יום שלישי – מעונן חלקית וצפוי טפטוף/גשם מקומי מדי פעם בעיקר בצפון הארץ, במרכז מעונן חלקית, הטמפ' ירדו עוד ויהיו רגילות לעונה, בערב ובלילה קיים סיכוי לטפטופים גם במרכז הארץ. הרוח מערבית עד צפונית מערבית מתונה עד ערה.

 

יום רביעי – בבוקר עדין מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי/טפטוף בעיקר בצפון, משעות הצהריים יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית עד צפונית מערבית קלה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית קלה.

 

יום שישי – מעונן חלקית הטמפ' יעלו מעט. הרוח משתנת קלה.

 

שבת – מעונן חלקית, הטמפ' ירדו, יתכן גשם מקומי קל.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.