Missing image

התחזית לשבת 9-3-13 עד שבת 16-3-13

שבת – אחה"צ בהיר עד מעונן חלקית הטמפ' ירדו. הרוח צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון – בבוקר יעשה מעונן חלקית בצפון ובמרכז , בצפון יתכן טפטוף/גשם מקומי קל מאוד, הסיכוי קיים עד לשעות אחה"צ. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו רגילות לעונה. הרוח דרומית מערבית עד מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שני – מעונן חלקית, בבוקר קריר, במשך היום תחול עליה בטמפ'. בשעות אחה"צ/ערב צפוי גל עננות גבוהה להגיע. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית קלה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית בעננות גבוהה הטמפ' יעלו עליה ניכרת ויתפתחו תנאי שרב בפנים הארץ בדרום ובהרים, במישור החוף חם מהרגיל. הרוח דרומית מזרחית עד דרומית מתונה. צפוי אובך רום.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עליה קלה בעיקר בדרום, בשפלה ובפנים מרכז הארץ, יעשה שרבי ברוב חלקי הארץ. הרוח דרומית מזרחית עד דרומית מתונה. צפוי אובך רום.

 

יום חמישי – מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד והשרב יתגבר ברוב חלקי הארץ. הרוח דרומית מזרחית מתונה ומשעות אחה"צ הרוח תתגבר לערה עד עזה.

 

יום שישי –  מעונן חלקית בעננות גבוהה ומשעות אחה"צ גם בינונית, הטמפ' ללא שינוי ניכר ושרבי ברוב חלקי הארץ, בבוקר עדיין ינשבו רוחות דרומיות מזרחיות חזקות אשר יחלשו במהלך היום. צפוי אובך.

 

שבת – מעונן חלקית הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויתכן גשם מקומי.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.