Missing image

התחזית

 יום רביעי – אחה"צ מעונן חלקית עד מעונן, הטמפ' יעלו מעט. הרוח משתנת קלה עד מתונה, ובלילה תחוג לדרומית מזרחית קלה. בלילה יעשה בהיר וקר עם מעט עננות גבוהה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית בעננות גבוהה ואביך, הטמפ' יעלו עליה ניכרת ויעשה חם מהרגיל ויבש. הרוח במשך היום מזרחית עד דרומית קלה עד מתונה ובלילה הרוח תתחזק לערה עד עזה מכיוון מזרחי עד דרומי מזרחי.

 

יום שישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית ואביך, האובך יתגבר משעות הצהריים הטמפ' יעלו עוד עליה קלה, בדרום בשפלה ובמזרח הארץ סיכוי להתפתחות תנאי שרב קל במשך שעות היום, בשאר חלקי הארץ חם מהרגיל. בבוקר עדין רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות ערות ובמשך היום הרוח תחוג לדרומית עד דרומית מזרחית ערה, משעות הצהריים יתכנו טפטופים מעננות בינונית מפותחת, בלילה יעשה בהיר עד מעונן חלקית.

 

שבת –  גשם מדי פעם בצפון ובמרכז, הגשם ילווה בסופות רעמים בעיקר בבוקר ועד שעות הצהריים. בצפון הנגב יתכן גשם מקומי קל. אחה"צ/ערב הגשם יחל להתמעט אך יוסיף לרדת באופן יותר מקומי בצפון ובמרכז. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת. בדרום אביך וסיכוי לסופות חול מקומיות בעיקר משעות הצהריים.

 

יום ראשון – בבוקר עדין צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז, משעות הצהריים הגשם יפסק ויעשה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' יעלו מעט. הרוח משתנת קלה עד מתונה ובלילה תחוג לצפונית מזרחיץ קלה.

 

יום שני – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עליה ניכרת ובמשך היום יתפתחו תנאי שרב קל בדרום הארץ בשפלה ובמזרח הארץ. הרוח צפונית מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה עד ערה.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.