Missing image

התחזית

יום שני – גשם מדי פעם בצפון הארץ, גשם מקומי במרכז הארץ, יתכנו סופות רעמים יחידות. הטמפ' ירדו. בחרמון ירד שלג. הרוח מערבית מתונה.

 

יום שלישי – גשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז, בצפון הנגב יתכנו טפטופים, הגשם ימשך עד שעות אחה"צ ואז יפסק. יתכנו סופות רעמים יחידות. בחרמון ירד שלג. הרוח מערבית עד צפונית מערבית מתונה.

 

 יום רביעי – מעונן חלקית ועד שעות אחה"צ המוקדמות סיכוי לטפטוף/גשם מקומי קל בצפון ובחוף, אחה"צ הגשם יפסק. הרוח משתנת במשך היום ובלילה תחוג למזרחית קלה עד מתונה. הטמפ' ללא שינוי.

 

יום חמישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עליה ניכרת ויעשה חם מהרגיל ויבש, צפוי אובך. הרוח במשך היום מזרחית עד דרומית קלה עד מתונה ובלילה הרוח תתחזק לערה עד עזה מכיוון מזרחי עד דרומי מזרחי.

 

יום שישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית ואביך, הטמפ' יעלו עוד עליה קלה, בדרום בשפלה ובמזרח הארץ סיכוי להתפתחות תנאי שרב קל במשך שעות היום בבוקר עדין רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות ערות ולקראת צהריים הרוח תחוג לדרומית מערבית עד דרומית מזרחית ערה ובצהריים הרוח תחוג לדרומית מערבית עד מערבית ערה עד עזה וקיים סיכוי לסופות חול בדרום הארץ, משעות הצהריים יתכנו טפטופים/גשמים קלים מעננות בינונית, אחה"צ הטמפ' יחלו לרדת דרסטית ובלילה יחל לרדת גשם בצפון הארץ.

 

שבת –  בבוקר הגשם יתחזק ויתפשט עד לצפון הנגב מלווה סופות רעמים וברד. הטמפ' ירדו עוד ושלג ירד בחרמון. הרוח דרומית מערבית עד מערבית ערה עד עזה. בשעות בערב הגשם יתמעט וייחלש אך יוסיף לרדת מדי פעם באופן מקומי.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.