Missing image

התחזית

שבת – גשם מקומי מדי פעם ירד בצפון ובמרכז מלווה בסופות רעמים יחידות. הטמפ' ירדו , שלג ירד בחרמון. הרוח מערבית דרומית מערבית מתונה עד ערה.

 

יום ראשון – גשם מקומי מדי פעם ברובו קל(בבוקר אפשרות עדין לגשם חזק מלווה סופות רעמים יחידות) בצפון ובמרכז אשר ירד עד שעות אחה"צ ואז יתמעט ויפסק בערב, עדיין צפוי שלג בחרמון עד שעות הצהריים. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שני – בבוקר מעונן חלקית וללא גשם, לקראת שעות הצהריים יחל לרדת גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ, אחה"צ יתכן גשם מקומי גם במרכז הארץ סמוך לחוף בעיקר, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית דרומית מערבית עד מערבית צפונית מערבית מתונה עד ערה.

 

יום שלישי – עד שעות הצהריים עדין יתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז, אחה"צ הגשם יתמעט ויפסק. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית קלה עד מתונה.

 

יום רביעי – בבוקר מעונן חלקית, לקראת צהריים יחל לרדת גשם בצפון הארץ, יתכנו סופות רעמים יחידות. שלג ירד בחרמון. הרוח דרומית מערבית עד מערבית קלה עד מתונה. בלילה הגשם יפסק.

 

יום חמישי – מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עליה ניכרת ויעשה חם מהרגיל ויבש. הרוח מזרחית קלה עד מתונה ובלילה תתחזק לערה עד עזה.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.