Missing image

התחזית

יום שלישי – מעונן חלקית ועד שעות הערב יתכן גשם מקומי קל מהצפון ועד צפון הנגב, הטמפ' נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד צפונית מערבית מתונה עד ערה ובלילה תחוג למזרחית קלה עד מתונה.

 

יום רביעי – בבוקר בהיר, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות יעשה מעונן עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עליה ניכרת ויעשה חם מהרגיל ויבש. הרוח במשך היום מזרחית מתונה עד ערה, ובלילה הרוח תתחזק לערה עד עזה בעיקר בצפון ובהרים.

 

יום חמישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד ובמשך היום יתפתחו תנאי שרב קל. הרוח בבוקר מזרחית חזקה ערה עד עזה עם משבים סוערים בעיקר בצפון, במשך היום הרוח תיחלש ותחוג למזרחית  עד דרומית מתונה.

 

יום שישי – בבוקר מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ועדין חמים, הרוח דרומית מתונה אשר תחוג לקראת צהריים למערבית ערה עד עזה, הטמפ' יחלו לרדת דרסטית ואת העננות הגבוהה תתפוס אט אט העננות הנמוכה אחה"צ/ערב, בלילה שבין שישי לשבת יתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ.

 

שבת – בבוקר יתכן גשם מקומי קל, לקראת צהריים הגשם צפוי להתחזק ולהיות מלווה בסופות רעמים וברד, הגשם יתפשט למרכז הארץ ואחה"צ/לקראת ערב יתכן גשם מקומי קל בצפון הנגב. הטמפ' ירדו ושלג צפוי בחרמון. הרוח דרומית מערבית עד מערבית ערה.

 

יום ראשון – גשם מדי פעם מהצפון ועד צפון הנגב, במשך היום הגשם יתמקד בצפון ובמרכז ואחה"צ/לקראת ערב הגשם יתמקד רק בצפון, הטמפ' ללא שינוי והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בחרמון ירד שלג.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.