Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

שבת – בהיר עד מעונן חלקית ובלא שינוי בטמפ' אשר יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנת קלה עד מתונה. מעט אובך מעל אזורנו.

 

יום ראשון – בדרום ובמרכז מעונן עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, בצפון בהיר עד מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' ירדו. הרוח צפונית מערבית עד צפונית מתונה. האובך עשוי להתגבר במשך היום.

 

יום שני – בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, לקראת צהריים יעשה מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי קל בצפון , אחה"צ הגשם יתחזק זמנית עד שעות הערב המאוחרות בעיקר בצפון הארץ, במרכז משעות הערב יתכן גשם מקומי. הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח מערבית מתונה עד ערה.

 

יום שלישי – עד שעות הצהריים עדין צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז, אחה"צ יעשה בהיר עד מעונן חלקית ובלא גשם. הטמפ' ללא שינוי, הרוח צפונית מערבית עד צפונית קלה עד מתונה, אחה"צ צפויה רוח צפונית ערה עד עזה בדרום הארץ.

 

יום רביעי – בבוקר בהיר עד מעונן חלקית , במשך היום יעשה מעונן עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עליה ניכרת והלחות תרד, יעשה חם מהרגיל ויבש לעונה. הרוח במשך היום מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה ובלילה תתחזק לערה עד עזה בעיקר בצפון הארץ ובהרים.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.